Uitlaatservice

HondsDraf is een kleinschalig bedrijfje dat elke dag met de honden een heerlijke wandeling loopt van ongeveer een uur.

Erkend

HondsDraf is aangesloten geweest bij HUS-Nederland de belangenvereniging voor Hondenuitlaatservices. Ook al is deze vereniging opgeheven, wij blijven voldoen aan de eisen die deze vereniging aan uitlaatservices heeft gesteld.

Hondsdraf heeft via HUS Nederland bij de Martin Gaus Academie het diploma Erkend HondenUitlaatService behaald. Ook heb ik een dieren EHBO-certificaat.