Dierenhotel werkwijze

Voorafgaand aan de eerste logeerpartij komt uw hond voor een proefovernachtig om zo kennis te maken met onze Hollandse herders Emma en Anne en onze kat Mika. De hond went dan vast aan ons huis en onze honden en het is niet helemaal nieuw meer als de hond voor langere tijd komt logeren. We kunnen zo ervaren of het ook bij ons in huis goed gaat tussen uw hond en ons gezin. Tenslotte zullen ze het huis een tijd met elkaar delen wat voor alle partijen een plezierige ervaring moet zijn!

Als dit alles naar wens is verlopen voor beide partijen, kunt u de hond op de afgesproken datum en tijd komen brengen.Voor het tijdstip waarop de hond weer kan worden opgehaald kunt u ons bellen.

Brengen van de hond

Een aantal dagen voordat u de hond brengt moet u de hond behandelen tegen vlooien en teken (Excil of Frontline). Wij willen graag een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent in geval van calamiteiten. Ook willen we graag de naam van de dierenarts en zijn telefoonnummer.

  • Wat moet u meenemen als u de hond komt brengen?
  • Een kussen of kleed voor uw hond. Indien afgesproken een bench.
  • Voldoende voer en evt. medicijnen voor de hond.
  • De halsband en riem van de hond. (Bij voorkeur een stevige, dichte halsband en een normale riem of een flexilijn)
  • Het inentingsboekje van de hond.